marga's  

praktijk voor rouw- en verliesverwerking

 ALGEMENE VOORWAARDEN  


Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen, coaching en therapeutische bijeenkomsten en gelden voor iedere deelnemer.  Door zich in te schrijven gaat deelnemer akkoord met deze Algemene Voorwaarden. 

De inschrijving is persoonlijk en niet overdraagbaar. 

Betalingsvoorwaarden en annulering trainingen:

Na aanmelding voor een training, via het aanmeldingsforumuier, wordt bij annuleren (door de deelnemer) tot 2 weken voor aanvangsdatum van de training € 25,00 in rekening gebracht. 

Bij annulering door de deelnemer, tot 1 week voor de aanvangsdatum, wordt 50% van het totale cursusgeld in rekening gebracht. 

Binnen een week voor aanvangsdatum is annuleren niet meer mogelijk en blijft het volledige cursusgeld verschuldigd. 

Indien deelnemer voortijdig stopt met de training, zal er geen restitutie plaatsvinden van de aanbetaalde bijdrage. 

Eventuele gemiste bijeenkomsten door ziekte kunnen in overleg, worden ingehaald (tot max. 3 maanden na aanvang van de training)

Betalingsvoorwaarden en afmelden/annuleren coaching, begeleiding en therapeutische bijeenkomsten:

Een afspraak wijzigen of annuleren is, tot minimaal 24 uur van te voren, kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur van te voren, bedragen de kosten 50% van het uur tarief. Bij niet annuleren van de afspraak, wordt het volledige uurtarief in rekening gebracht. 

Aansprakelijkheid 

De deelnemer volgt de bijeenkomsten op eigen risico. Indien de deelnemer specifieke lichamelijke en/of mentale klachten of beperkingen heeft en/of onder medische behandeling is, overlegt hij/zij met de behandelaar over de deelname aan de training, coaching of bijeenkomsten. 

De deelnemer is en blijft verantwoordelijk voor het eigen lichaam. MET MARGA  aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van de deelnemers dat hem/haar tijdens de bijeenkomsten overkomt.

MET MARGA is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van- en schade aan persoonlijke eigendommen.

PRIVACYVERKLARING 

Over MET MARGA :
MET MARGA is een eenmanszaak, gevestigd in Doesburg, met als doel het aanbieden van trainingen, coaching en therapeutische bijeenkomsten

MET MARGA  is rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Zoethout - van Dijk en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 09172993. De locatie waar de meeste sessies, bijeenkomsten en lessen worden gegeven is aan de Richtersakker 14, 6983 HC Doesburg. 

Contactgegevens:
Marga Zoethout- van Dijk, eigenaar en contactpersoon.
Praktijkadres: Richtersakker 14, 6983 Doesburg; M: 06-559 28 426; E: margazoethout@chello.nl; W: http://www.metmarga.com

MET MARGA verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Lichaam en Geest Doesburg verwerkt:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Door jou verstrekte gegevens die relevant kunnen zijn voor de sessies, bijeenkomsten of lessen.

Doel en grondslag voor het bewerken van persoonsgegevens
MET MARGA verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Bijhouden van een administratie van alle openstaande en gesloten rechten en verplichtingen van cursisten
– Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je goed te kunnen adviseren over welke behandelingen, training of vorm van yoga/meditatie voor jou  verantwoord is en eventueel aanpassingen aan te kunnen bieden.                                                                 -- MET MARGA verwerkt 
persoonsgegevens ook als daartoe een wettelijke verplichting bestaat, zoals voor het doen van belastingaangiften

Gegevens via contactformulier op de website:
Voornaam, achternaam en e-mail adres zijn verplicht. Alle e-mails worden maximaal 1 jaar bewaard.

Gegevens op de website:
De website is te vinden onder http://www.metmarga.com  Op de website worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van je computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt, waarmee jouw bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd zou kunnen worden.

Verwerken en bewaren van jouw gegevens:
Lichaam en Geest verwerkt en bewaart je digitale en schriftelijke persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

MET MARGA hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:
Standaard persoonsgegevens: 7 jaar = wettelijke termijn belastingdienst. Bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over de medische toestand van de cursist, worden onmiddellijk na beëindiging van het lidmaatschap (yoga en meditatie lessen); trainingen of coach sessies verwijderd. 

MET MARGA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via margazoethout@chello.nl

Delen met anderen:
MET MARGA  verstrekt jouw gegevens niet ongevraagd aan derden en verstrekt deze alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en je hebt recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@lichaamengeest-doesburg.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. MET MARGA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:
Wanneer er wijzigingen zijn in hoe MET MARGA met gegevens omgaat, zal de privacyverklaring worden aangepast.

AVG:
Meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Versie 28 oktober 2021

 
E-mailen
Bellen
Info